సహాయము
క్రింద పెట్టెలో raama అని రాయండి

e పలక : తెలుగు లిపిని యునీకోడ్ లో సులభంగా సృష్టించే ఉచిత సాధనము.

ఉదాహరణకు కొన్ని పదాలు

sirivennela సిరివెన్నెల pavani #priya# పావని priya
raam&s రామ్స్ #e# పలక e పలక
aanaMdaM ఆనందం manOj^ మనోజ్
du@HkhaM దుఃఖం #B# sravaMti B స్రవంతి
kaan&pu కాన్పు bhartRhari భర్తృహరి
istrI ఇస్త్రీ telu@Mgu తెలుఁగు
manOj~na మనోజ్ఞ gRhamu గృహము
If you can understand telugu but unable to read you can use our another free tool

ఇ palaka -a telugu to english trasliteration tool